Drodzy Rodzice!

Nasze przedszkole zostało zakwalifikowane do II edycji Kampanii edukacyjno – informacyjnej
pt. „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”.

Organizatorem Kampanii jest : Samorząd Województwa Śląskiego, którego zadania realizuje Departament Projektów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Kampania jest finansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Kampania ma na celu:

* podnieść świadomość ekologiczną dzieci w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie;

* przekazać wiedzę rodzicom/opiekunom prawnym o: wpływie zanieczyszczonego powietrza na zdrowie w szczególności dzieci; wprowadzić zwyczaj codziennego sprawdzania powietrza i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia; uświadomić korzyści wynikające ze stosowania oczyszczaczy;

* zaktywizować nauczycieli w zakresie tematyki antysmogowej zagrożeń wynikających z zanieczyszczonego powietrza, sposobów zapobiegania niskiej emisji i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia;

W ramach realizacji programu otrzymaliśmy

dwa oczyszczacze powietrza

Urządzenia te dbają o właściwą jakość powietrza w naszym przedszkolu.

Realizacja kampanii polega na przeprowadzeniu zajęć
edukacyjno-informacyjnych we wszystkich grupach przedszkolnych oraz przeprowadzeniu wśród rodziców dzieci, kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej zanieczyszczeń powietrza.

Ponadto na tablicy informacyjnej w przedszkolu umieszczana jest aktualna informacja o stanie jakości powietrza.

Skip to content