Zapewnienie bezpieczeństwa w przedszkolu należy do najważniejszych obowiązków Dyrektora i Nauczycieli.

Bezpieczeństwo obok poziomu nauczania, wychowania, opieki i kompetencje nauczycieli to wartości stawiane na pierwszym miejscu.
Właściwa reakcja Dyrektora przedszkola, nauczycieli i całego personelu, adekwatna do zaistniałego zdarzenia oraz powiadomienie w razie potrzeby stosownych instytucji – dają gwarancję, że podjęte działania będą skuteczne, tj. zapewnią bezpieczeństwo.
Wzmocnienie współpracy pomiędzy przedszkolem a Rodzicami jest warunkiem niezbędnym do osiągnięcia pozytywnych efektów w zakresie wysokiego poziomu bezpieczeństwa szeroko pojętego. Wiedza na temat uwarunkowań prawnych związanych z bezpieczeństwem, w tym znajomość obowiązujących w przedszkolu procedur jest konieczna. Dlatego zachęcamy Rodziców do zapoznania się z zapisami Statutu Przedszkola i Polityką Ochrony Dzieci – obowiązującą w Przedszkolu Nr 4 im. Krainy Uśmiechu (patrz: szybkie linki).

W trosce o bezpieczeństwo w Przedszkolu zainstalowano również
„Anonimową skrzynkę na sygnały”.

Drogi Rodzicu
Jeżeli zauważyłeś w Przedszkolu zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci i innych przebywających osób,         PRZEKAŻ NAM SYGNAŁ!!!

DZIĘKUJEMY