Przedszkole nr 4, im. Krainy Uśmiechu ogłasza zapisy na dyżur letni dla Dzieci z naszego przedszkola, w terminie od 1 do 31 lipca 2021 roku.

Zgłoszenia na dyżur letni ( druki – do pobrania poniżej lub w sekretariacie przedszkola) należy złożyć w formie papierowej w zaklejonej kopercie  do skrzynki znajdującej się w przedsionku przedszkola w terminie od 22 kwietnia do 4maja br. Zgłoszenia po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Uprawnione do skorzystania z dyżuru będą Dzieci obojga Rodziców/Opiekunów prawnych pracujących i dla których Rodzice nie mają możliwości zapewnienia opieki w domu.

Z powodu sytuacji epidemicznej w przedszkolu obowiązują Procedury bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać i stosować ( dostępne również na tej stronie ). O wszelkich zmianach dotyczących organizacji dyżuru i rygoru sanitarnego Rodzice będą informowani na bieżąco poprzez stronę internetową.

Plik do pobrania:

  1. „ Zgłoszenie Dziecka na dyżur letni – lipiec 2021r.”
  2. Klauzula informacyjna
Skip to content