Informujemy, że sprawozdania finansowe za rok 2018 opublikowane zostały na stronie www.bip.laziska.pl
w zakładce organizacja działania samorządu.