Szanowni Rodzice

W dalszym ciągu nie doszło do porozumienia związków zawodowych ze stroną rządową. W związku z tym w naszym przedszkolu strajk trwa nadal.

Na dzień dzisiejszy wszyscy nauczyciele kontynuują strajk.

W tej sytuacji zorganizowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest niemożliwe. Nie mogę  również zorganizować zajęć opiekuńczych dla wszystkich dzieci. Brak nauczycieli wyklucza zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu, do czego zobowiązuje mnie prawo oświatowe, jednocześnie nie wskazując rozwiązań prawnych w tak trudnej sytuacji.

Bardzo liczę na zrozumienie z Państwa strony i dalszą pomoc w opiece nad swoimi dziećmi.

O wszelkich zmianach i przerwaniu akcji strajkowej będę Państwa informować poprzez stronę naszego przedszkola.

Informacje o  sytuacji w przedszkolu można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny z placówką (32 2243540, 609446744).

Wspólnie spróbujemy znaleźć rozwiązanie.

Bardzo dziękuję Państwu za zrozumienie i dotychczasowe wsparcie dążeń strajkowych nauczycieli oraz zapewnienie opieki swoim dzieciom.

Dyrektor Przedszkola