Drodzy Rodzice dzieci w wieku od 3 do 6 lat – zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 159/489/20  Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 27 stycznia 2020r. – obowiązują następujące terminy składania dokumentów w postępowaniu uzupełniającym:

  • Od 1 do 4 czerwca 2020r. – trwa składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca w przedszkolu od 1 września 2020r.
  • 22 czerwca 2020r. – zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
  • W dniach od 23 do 24 czerwca 2020r. -Rodzice dzieci zakwalifikowanych składają pisemnie oświadczenie woli przyjęcia do przedszkola.
  • 25 czerwca 2020r. – zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych
    i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola.

Kryteria i dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce REKRUTACJA- pobierz tam