W dalszym ciągu nie doszło do porozumienia związków zawodowych ze stroną rządową. W związku z tym w naszym przedszkolu strajk trwa nadal.

Na dzień dzisiejszy wszyscy nauczyciele przystąpili do strajku.

O liczbie osób kontynuujących strajk dowiem się (zgodnie z prawem) w najbliższy poniedziałek rano. W tej sytuacji zorganizowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest niemożliwe. Realnym jest również, że nie będę mogła zorganizować zajęć opiekuńczych. Brak kadry wyklucza zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu, do czego zobowiązuje mnie prawo oświatowe, jednocześnie nie wskazując rozwiązań prawnych w tak trudnej sytuacji.

Bardzo liczę na zrozumienie z Państwa strony i dalszą pomoc
w opiece nad swoimi dziećmi.

W bieżącym tygodniu wspólnie z Organem Prowadzącym staraliśmy się zapewnić opiekę dzieciom w placówkach na terenie miasta,  które nie przystąpiły do strajku.

O wszelkich zmianach i przerwaniu akcji strajkowej będę Państwa informować poprzez stronę naszego przedszkola.

Informacji o  sytuacji w przedszkolu można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny z placówką (32 2243540, 609446744). Szczególnie proszę o kontakt Rodziców, którzy w żaden sposób nie mogą dalej zapewnić opieki swoim dzieciom (o informację proszę do piątku 12.04.2019 do g.12.00)

Wspólnie spróbujemy znaleźć rozwiązanie.

Bardzo dziękuję za zrozumienie i dotychczasowe wsparcie oraz zapewnienie do tej pory opieki swoim dzieciom.

Dyrektor Przedszkola