Uruchomienie działalności  Przedszkola nr 4 im. Krainy Uśmiechu w Łaziskach Górnych jest podyktowane udzieleniem pomocy w opiece nad dzieckiem rodzicom, których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania.

W sytuacji zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w oparciu o wytyczne przeciwepidemiczne GIS, uwzględniając powierzchnię i możliwości kadrowe Przedszkole nr 4 dysponuje max 36 miejscami dla dzieci. Liczba miejsc może ulec zmniejszeniu w zależności od sytuacji kadrowej przedszkola.

Zainteresowani rodzice są zobowiązani z zapoznaniem się z Zarządzeniem Dyrektora przedszkola dotyczącym wprowadzenia następujących procedur:

  1. Procedura bezpieczeństwa w Przedszkolu nr 4 im. Krainy Uśmiechu w Łaziskach Górnych
  2. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID -19 w Przedszkolu nr 4 im. Krainy Uśmiechu w łaziskach Górnych

oraz z Wnioskiem o wznowienie opieki przedszkolnej w okresie epidemii.

Rodziców, którzy wcześniej nie deklarowali konieczności opieki, a chcieliby zgłosić dziecko na zajęcia opiekuńcze i spełniają warunki zawarte we wniosku i procedurach prosimy o niezwłoczny, bezpośredni kontakt z dyrektorem szkoły w terminie do 11 maja 2020r. włącznie.

 

                                                                                                                          Bożena Mrowiec

                                                                                              Dyrektor Przedszkola nr 4 im. Krainy Uśmiechu