Szanowni Rodzice

Informuję, że od 18 maja 2020r. Przedszkole Nr 4 im. Krainy Uśmiechu wznawia zajęcia opiekuńcze dla Dzieci Rodziców, którzy są w sytuacji  konieczności powrotu do pracy. W pierwszej kolejności przyjmowane są Dzieci Rodziców pracujących w określonych sektorach gospodarki, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (ochrona zdrowia, służby mundurowe, pracownicy handlu  i przedsiębiorstw produkcyjnych, oświata, żłobki oraz Dzieci obojga Rodziców pracujących poza miejscem zamieszkania).
Od 18 maja zajęcia opiekuńcze rozpoczynają Dzieci, których Rodzice w wyznaczonym terminie do 11 maja złożyli  „Wnioski o wznowienie opieki przedszkolnej” i otrzymali potwierdzenie Dyrektora przedszkola.
Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo Dzieci, Rodziców i Pracowników, w przedszkolu będzie obowiązywał szczególny rygor sanitarny, oparty o wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia  i Ministra Edukacji Narodowej  dla przedszkoli.
Bardzo prosimy Rodziców o przestrzeganie obowiązujących w przedszkolu procedur: Procedury Bezpieczeństwa i Procedury postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 (dostępnych na stronie internetowej przedszkola – patrz  w AKTUALNOŚCIACH z 07.05.2020.
     Prosimy Rodziców również o przygotowanie Dzieci do nowych zasad i warunków w przedszkolu, szczególnie związanych z nową grupą, wychowawcami i opiekunami z innych grup oraz zasadami higieny, codziennego mierzenia temperatury, odbierania i przyprowadzania Dziecka z szatni i do szatni przez opiekuna i innych zmian zawartych w procedurach.
Drodzy Rodzice
    Miejmy nadzieję, że już wkrótce wrócimy wszyscy do pracy w „normalnych” warunkach i będziemy mogli zobaczyć się w pełnym gronie.
                                                                                                         Bożena Mrowiec                                                                                                                                                         Dyrektor Przedszkola