Przedszkole nr 4 im. Krainy Uśmiechu ogłasza zapisy na dyżur letni dla Dzieci z naszego przedszkola , w terminie od 1 do 19 lipca i przez cały sierpień 2020 roku.

Zgłoszenia na dyżur letni ( pobrane ze strony ) należy przesłać w terminie od 8 do 17 czerwca 2020 r. drogą mailową na adres: dyrektor@p4.laziska.pl  lub w formie papierowej drogą pocztową lub bezpośrednio do skrzynki pocztowej. Zgłoszenia po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Uprawnione do skorzystania z dyżuru będą Dzieci obojga Rodziców/Opiekunów prawnych pracujących i dla których Rodzice nie mają możliwości zapewnienia opieki w domu.

Z powodu sytuacji epidemicznej w przedszkolu obowiązują Procedury bezpieczeństwa, z którymi należy bezwzględnie się zapoznać i stosować ( dostępne również na tej stronie ). O wszelkich zmianach dotyczących organizacji dyżuru i rygoru sanitarnego Rodzice będą informowani na bieżąco poprzez stronę internetową.

Plik do pobrania: „ Zgłoszenie Dziecka na dyżur letni”