SŁONECZKA

Z ŻYCIA GRUPY ...
 1. Minął nam pierwszy tydzień w przedszkolu – przedstawiliśmy się, poznawaliśmy się podczas zabaw swobodnych oraz organizowanych aktywności.Rozmawialiśmy o zasadach i jak będziemy spędzać czas w zerówce.
 2.  
INFORMACJE GRUPOWE

Drodzy rodzice,

Dnia 15 września (wtorek) będziemy obchodzili DZIEŃ KROPKI.

Proszę, aby każde dziecko miało ubrane coś w kropki. Z góry dziękuję za przygotowanie dzieci.

 

 

Harmonogram spotkań z rodzicami:

Zebrania ogólne:

31.08. 2020r.

11.01.2021r.

Konsultacje:

2,4.11.2020r.

7,8.04.2021r.

Spotkania indywidualne odbywać się będą również na prośbę rodzica bądź nauczyciela po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

Potrzebne rzeczy:

– Strój na WF (podpisany w worku)

– obuwie zmienne  (podpisane w worku)

– Ubranka na zmianę (w szatni – podpisane w worku)

– Zeszyt do religii 60 kartkowy – podpisany na okładce

Jeżeli mogą i mają Państwo możliwości  prosimy również o:

– Chusteczki higieniczne

– Papier ksero 😊

– Ręcznik papierowy

 

Komunikacja z Rodzicami:

– Wszystkie ważne informacje znajdują się na gazetce w korytarzu przedszkola

– Na stronie internetowej naszego przedszkola

– Będziemy komunikować się z Państwem również za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatora Class Dojo, a w razie kształcenia na odległość Skype.

Bardzo proszę o regularne sprawdzanie informacji oraz informowanie nas o ewentualnych zmianach numerów telefonu, bądź adresu mailowego w celu prawidłowej i szybkiej komunikacji między Państwem i przedszkolem.

 

Religia : poniedziałek 14.30 -15.00, piątek 14.00-14.30 (ze względu na religię w piątki podwieczorek będzie o godz.:13.45)

Język angielski:

poniedziałek 8.00 – 9.00 

wtorek 11.00-12.00                         

środa 10.00-11.00                 

czwartek 9.00-10.00                 

 piątek 8.00-9.00

 

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY - EMOCJA

CELE OGÓLNE PROJEKTU:

 • Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
 • Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
 • Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób
 • Integracja zespołu klasowego.
 • Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi
  szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.
 • Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.
 • Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych kreowanie
  wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi
  źródłem istotnych wartości.

Wiersz do Kącika Emocji

PLAN PRACY - WRZESIEŃ

TYDZIEŃ I – W PRZEDSZKOLU

1.Pierwszy dzień w przedszkolu.

2. W moim przedszkolu.

3. Kodeks przedszkolaka.

4. W kręgu przyjaciół – poznajemy się.

5. Nasze zabawy i zajęcia.

TYDZIEŃ II – WAKACYJNE WSPOMNIENIA

1. Kufer pełen lata.

2. Skarby z dziecięcego plecaka.

3. Podróże dalekie i bliskie.

4. Mapa wakacyjnych podróży.

5. Środki transportu.

TYDZIEŃ III – JESTEŚMY BEZPIECZNI

1. Mój dom – tu czuję sie bezpiecznie.

2. Moja miejscowość – moja droga do przedszkola.

3. Bezpieczeństwo na placu zabaw.

4.Bezpieczne znajomości.

5. Po pomoc do policjanta, strażaka, lekarza.

TYDZIEŃ IV – DBAMY O SIEBIE I ŚRODOWISKO

1. Moje ciało.

2. Moje zmysły.

3. Dbam o higienę.

4. Dbam o porządek.

5. Dbam o środowisko.

RELIGIA

Drodzy Rodzice.

Raz w tygodniu będzie umieszczany aktualny temat katechezy realizowany z dziećmi.

Zeszyty zostają w przedszkolu, dzieci obrazki kolorują i wklejają do zeszytów na katechezie.

K – 1

K – 2 Ja i moja Rodzina