Rekrutacja

Proces rekrutacyjny

Telefon

(32) 224 35 40

609 446 744

Adres Email

sekretariat@p4.laziska.pl  

dyrektor@p4.laziska.pl

01.

Wydrukuj i uzupełnij wniosek, wraz z załącznikami.

02.

Przyślij dokumenty pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

03.

Czekaj na ogłoszenie wyników 🙂 

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się drogą mailową : 

sekretariat@p4.laziska.pl  

dyrektor@p4.laziska.pl

INFORMACJA O REKRUTACJI DO
 Przedszkola nr 4
na nowy rok szkolny 2020/2021

Drodzy Rodzice

Informujemy, że wszystkie dzieci, których Rodzice złożyli wnioski o przyjęcie do naszego Przedszkola
ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO PRZYJĘCIA. 

Dalsze postępowanie Rodziców Dzieci zakwalifikowanych:

  • Rodzice pobierają ze strony (patrz poniżej) druk „Oświadczenie woli potwierdzające przez Rodziców Kandydata wolę korzystania z usług przedszkola”

Pobierz:

Oświadczenie Dokument Word

Oświadczenie PDF

  • Oświadczenie Rodzice uzupełniają i podpisują, a następnie zeskanowane lub sfotografowane przesyłają na adres e-mailowy: sekretariat@p4.laziska.pl
    w terminie od 25.03. do 01.04.2020r.

/ Jeżeli Rodzic nie ma powyższych możliwości może przesłać Oświadczenie podpisane w wersji dokumentu Word lub pdf /.

Termin złożenia wersji papierowej Oświadczenia ustalony i podany będzie Rodzicom po ustaniu zagrożenia epidemicznego.

Jednocześnie informujemy, że 3 kwietnia 2020r. zostanie podana Państwu informacja o LIŚCIE DZIECI PRZYJĘTYCH do naszego przedszkola.

W razie pytań można się kontaktować z Dyrektorem Przedszkola pod numerem
tel. 609 44 67 44.

Z pozdrowieniami i życzeniami zdrowia: Bożena Mrowiec- Dyrektor Przedszkola