Logopeda w przedszkolu

Sprawne posługiwanie się językiem ojczystym jest
podstawą sukcesów szkolnych, a potem
zawodowych.
Praca nad mową to nie tylko systematyczne
ćwiczenia (gdy jest taka potrzeba), to nieustanne
zwracanie uwagi na to, jak dziecko mówi, to
życzliwe i cierpliwe tłumaczenie, chwalenie go za
ładnie wyrecytowany wiersz czy zaśpiewaną
piosenkę.
Prawidłowy rozwój mowy uwarunkowany jest
właściwym rozwojem intelektualnym, fizycznym i
emocjonalnym ale pamiętać należy o tym, iż
mowa rozwija się tylko poprzez kontakt werbalny
z drugą osobą drogą naśladownictwa.

WSKAZÓWKI LOGOPEDYCZNE DLA
RODZICÓW
Istotnym elementem profilaktyki wad wymowy jest świadomość Rodziców i najbliższego
otoczenia dziecka. Poniżej prezentuję tzw. przykazania logopedyczne.
1. ZWRÓĆ UWAGĘ NA SPOSÓB ODDYCHANIA
DZIECKA. Wdech i wydech przy spoczynku lub milczeniu
powinien się odbywać przez nos. Jeśli przy oddychaniu dziecko
ma otwartą buzię, powinno Cię to zaniepokoić.
2. BY DOBRZE MÓWIĆ, TRZEBA DOBRZE SŁYSZEĆ.
Jeśli musisz powtarzać polecenie lub prośby kierowane do
dziecka, sprawdź Jego słuch.
3. MÓWIĄC DO DZIECKA, NIE SPIESZCZAJ FORM
WYRAZÓW. Tylko właściwa wymowa i zachowanie
poprawnych form gramatycznych dadzą pożądany efekt w
postaci prawidłowej wymowy.
4. ZWRÓĆ UWAGĘ NA BUDOWĘ JĘZYKA, WARG,
POLICZKÓW, PODNIEBIENIA (miękkiego i twardego)
oraz JĘZYK. Jeśli masz wątpliwości co do ich wyglądu,
ułożenia, wielkości czy ruchliwości, udaj się do specjalisty po
konsultację.
5. UCZ DZIECKO GRYZIENIA od momentu, gdy tylko
zaczniesz podawać pokarmy stałe. Gryzienie marchewki, jabłka,
skórki od chleba wpływa na prawidłowe połykanie pokarmów,
ułożenie zębów i żuchwy oraz prawidłowe ruchy języka.
6. CODZIENNIE CZYTAJ DZIECKU NA GŁOS,
przynajmniej 20 minut, dziecko poprawia swoją wymowę,
doskonali ją, starając się naśladować to, co słyszy od otoczenia.
Dzięki głośnemu czytaniu dorosłego dziecko także wzbogaca
swoje słownictwo, ćwiczy pamięć werbalną, zdolność
koncentracji uwagi, umiejętność budowania zdań.
7. PODCZAS CZYTANIA NIECH TWOJE DZIECKO
OPOWIADA treść ilustracji, naśladuje różne odgłosy (np.
szum wiatru, pukanie, odgłosy zwierząt). Wyrazy
dźwiękonaśladowcze są doskonałym ćwiczeniem
usprawniającym narządy artykulacyjne, przygotowują dziecko
do wymowy kolejnych głosek.
8. ZACHĘCAJ DZIECKO DO NAUKI WIERSZY NA
PAMIĘĆ. Jest to doskonała forma ćwiczeń utrwalających
wyrazistą wymowę.
9. WPROWADŹ DO ZABAWY GIMNASTYKĘ BUZI I
JĘZYKA. Ćwiczenia logopedyczne nie muszą być nudne! Niech
to będzie zabawa dla Ciebie i dziecka. Dodatkowo będzie to czas,
jaki spędzicie razem i to już jest sukces. O tym, jak prowadzić tę
gimnastykę, porozmawiaj z logopedą dziecka. On udzieli Ci
fachowych wskazówek.
10. ĆWICZENIA WYKONUJCIE SYSTEMATYCZNIE.
Tylko wtedy przyniosą one oczekiwany efekt. Ćwiczyć można
zawsze i wszędzie, nie musi się to odbywać w wyznaczonym,
ustalonym czasie. Jest to nawet niewskazane, gdyż dziecko nie
powinno traktować takich ćwiczeń jak obowiązku.