O nas

O naszym przedszkolu
PROGRAM
 • Program wychowania przedszkolnego
  KOCHAM PRZEDSZKOLE. Autorstwa Mirosławy Anny Pleskot, Agnieszki Staszewskiej- Mieszek
 • Program nauki języka angielskiego
  Naturalna metoda nauki z zastosowaniem immersji, z wykorzystaniem: Super Simple Songs- piosenki, Super Simple Learning- pomoce dydaktyczne
 • Program nauki religii
  „Kochamy dobrego Boga” nr AZ-0-01/10- dzieci 5- letnie Nr AZ-0-03/2- dzieci 6- letnie
 • Realizujemy program własny.
  „Dobre rady na odpady”- program autorski z zakresu edukacji ekologicznej autorstwa Agnieszki Kuś.
 • Korzystamy z innych programów.
  „Bezpieczny świat dziecka”
  „Akademia Aquafresh”
  „Mogę zatrzymać smog. Przedszkolaku złap oddech”

HYMN NASZEGO PRZEDSZKOLA

I zwrotka:

Od uśmiechu jednego

chmurny dzionek ładnieje

Od uśmiechu jednego

tęcza do nas się śmieje

Od uśmiechu jednego

jaśniej słońce zaświeci

Od uśmiechu jednego

bukiet kwiatów od dzieci

Ref.

A wtedy, wtedy zatańczą obłoki, motyl pofrunie do nieba

z potoczka wypłynie rzeczka, a przyjaźń wypłynie z uśmiechu x2

II zwrotka

Od uśmiechu jednego

wiosną kwitną jabłonie

Od uśmiechu jednego

lasy grają w zielone

Od uśmiechu jednego

świerszczyk zagra na łące

Od uśmiechu jednego

takich samych tysiące

Ref. 

A wtedy, wtedy zatańczą obłoki, motyl pofrunie do nieba

z potoczka wypłynie rzeczka, a przyjaźń wypłynie z uśmiechu x2

Zakończenie: Z Krainy Uśmiechu!

 

Przedszkole Nr 4 w Łaziskach Górnych rozpoczęło działalność w obecnym budynku przy ulicy Mokierskiej 4 we wrześniu 1991 roku. Wcześniej mieściło się w Szkole Podstawowej Nr 5 i organizacyjnie funkcjonowało jako przedszkole jedno oddziałowe. Usytuowane jest w regionie wysoko uprzemysłowionym a jednocześnie w tzw. „zielonej” dzielnicy Łaziska Dolne (bliskość terenów zielonych, lasów, pól, gospodarstw) o zabudowie domów jednorodzinnych.

Przedszkole posiada pełne i nowoczesne zaplecze techniczne oraz systematycznie wzbogacaną bazę dydaktyczną. Warunki lokalowe: cztery przestronne i funkcjonalne sale zajęć oraz gabinet do zajęć specjalistycznych, a także infrastruktura wokół przedszkola – pełen zieleni ogród zabaw, zapewniają maksimum wygody i bezpieczeństwa uczęszczającym do przedszkola dzieciom. Obecnie przedszkole jest cztero oddziałowe i uczęszcza do niego około 100 dzieci.

W przedszkolu prowadzona jest terapia logopedyczna i psychologiczna przez nauczyciela logopedę i psychologa oraz na życzenie rodziców nauka religii.
Ponadto dzieci korzystają z nauki języka angielskiego, która jest nieobowiązkowa i nieodpłatna.

Placówka nasza pełni wobec rodziców rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze, dostarczamy wiedzy pedagogicznej i uwrażliwiamy na potrzeby i możliwości dziecka.
Przedszkole organizuje wiele imprez, uroczystości z aktywnym udziałem rodziców i uczestniczy w życiu kulturalnym dzielnicy i miasta, co sprzyja promocji przedszkola i wytwarzaniu przyjaznej atmosfery.

12 maja 2011 roku Uchwałą Rady Miejskiej przedszkolu nadano imię: Przedszkole Nr 4 im. „Krainy Uśmiechu”.
Nadanie imienia odbyło się dzięki wspólne inicjatywie Rady Pedagogicznej i Rady rodziców. Nazwę wybrano na podstawie wyników ankiety skierowanej do rodziców i dzieci oraz dyrektorów i pracowników łaziskich placówek oświatowych. Spośród 6 propozycji imienia wybranych z 30 zgłoszonych, największą liczbę głosów uzyskała nazwa „Kraina Uśmiechu”. Nazwa ta symbolizuje miejsce, gdzie króluje uśmiech i radość, a szczęśliwe i rozwijające się DZIECKO to nasza mała KRAINA UŚMIECHU.

W tym samym roku przedszkole obchodziło podwójny jubileusz 65 – lecia edukacji przedszkolnej w Łaziskach Dolnych oraz 20 – lecia przedszkola w budynku przy ulicy Mokierskiej 4.
Przedszkole posiada LOGO ( zaprojektowane przez dzieci w konkursie plastycznym ) folder jubileuszowy i hymn przedszkola.

NASI ABSOLWENCI

Model naszego absolwenta

Jesteśmy placówką:

– Działającą nowocześnie i twórczo, znaną i cenioną w środowisku za swoją działalność wychowawczo- dydaktyczną.
– Zapewniającą pełną opiekę wychowawczą, dydaktyczną i stwarzającą warunki do korzystania przez dzieci z bogatej wielokierunkowej oferty edukacyjnej.
– Istniejącą, by pomagać i wspierać rodziców w procesie wychowania, opieki i edukacji dzieci, przy pełnej ich akceptacji w atmosferze partnerskiej współpracy.
– Efektywnie wspomagającą rodzinę w ukierunkowaniu rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami, w korelacji ze środowiskiem społeczno- kulturowym i przyrodniczym.

Nasi absolwenci

Dbamy o to aby nasi podopieczni dostali wszystko czego potrzeba, aby mogli się rozwijać.

Chcemy aby nasz absolwent:

– W pełni akceptował samego siebie, był tolerancyjny wobec innych.
– Był aktywny, twórczy, samodzielny, pracowity.
– Był kulturalny, koleżeński, chętny do współpracy.
– Był radosny, wrażliwy i otwarty na otaczający świat i potrzeby ludzi.
– Był propagatorem zdrowego stylu życia w zdrowym środowisku.
– Był świadomym członkiem społeczeństwa, kochał swoją rodzinę, małą ojczyznę, znał miejsce Polski w zjednoczonej Europie.
– Potrafił rozwiązywać na swoją miarę problemy i uczestniczyć w życiu społecznym.
– Był dobrze przygotowanym do sprostania wymaganiom w szkole.

Nasza misja

Edukacja profesjonalistów jutra

 • Każdemu dziecku zapewniamy poczucie bezpieczeństwa w życzliwej i dobrej atmosferze, zmierzającej do wychowania dziecka jako świadomego i aktywnego podmiotu działań prozdrowotnych.
 • Oferujemy maksimum wygody i bezpieczeństwa, dobrze zorganizowane, atrakcyjne i różnorodne zajęcia pod okiem kompetentnych i kreatywnych nauczycieli oraz kameralne warunki, smaczne i zdrowe posiłki.
Skip to content