Co robi psycholog w przedszkolu?

Nie chodzi o to, aby zaprowadził „porządek” i sprawił, że wszyscy zawsze grzecznie
będą bawić się, słuchać pani czy jeść. Rodzice zwykle niewiele wiedzą o psychologu
pracującym w przedszkolu, rzadko również korzystają z jego konsultacji. Tymczasem często
naprawdę warto z nim choć przez chwilę porozmawiać.
Psycholog przedszkolny nie prowadzi terapii, tylko zwraca uwagę rodziców
i wychowawców na ewentualne trudności.
Zajęcia z psychologiem wymagają zgody rodzica. Bez niej dziecko, nie może
uczestniczyć w zajęciach ze specjalistą.

 1.  NAJWAŻNIEJSZA JEST OBSERWACJA
  Psycholog „patrzy”, jak dzieci bawią się w grupie, co robią w sytuacjach stresowych
  i konfliktowych, w jaki sposób przystosowują się do przedszkola. Może też oglądać rysunki
  maluchów oraz słuchać jak dzieci odzywają się do siebie, rodziców czy wychowawczyń.
  W ten sposób poznaje dzieci i ich problemy.
 2.  BARDZO WAŻNA – ROZMOWA Z DZIECKIEM I Z RODZICAMI
  Jeśli, zdaniem psychologa, jakiś przedszkolak potrzebuje pomocy, bo np. nie potrafi
  odnaleźć się w grupie, specjalista rozmawia z wychowawcą o swoich spostrzeżeniach. Często
  jest też tak, że to wychowawca zwraca się z prośbą do psychologa, ponieważ zauważył jakieś
  trudności u dziecka.
  Psycholog umawia się wtedy także na rozmowę z rodzicami dziecka. Nie trzeba się
  takiego spotkania obawiać. Psycholog jest po to, aby pomóc dziecku i jego rodzicom, a nie po
  to, aby sprawdzać rodzicielskie umiejętności czy wytykać błędy wychowawcze. Rozmowa
  nie skupia się więc tylko i wyłącznie na tym, co dzieje się niepokojącego (czyli
  „niegrzecznym” i „kłopotliwym” zachowaniu lub deficytach), tylko na tym jak reagować na
  zachowanie, jak bawić się z dzieckiem, jak z nim rozmawiać, w jaki sposób bazować na
  mocnych stronach dziecka, do czego je zachęcać.
  O rozmowę z psychologiem może również poprosić rodzic. Bywa też tak, że dziecko
  w przedszkolu zachowuje się normalnie, ale codziennie po wyjściu z niego staje się np.
  płaczliwe, agresywne albo nieswoje (a tego już ani wychowawca ani psycholog nie widzą).
  To często sygnał, że maluch bardzo silnie przeżywa stres związany z przedszkolem i właśnie
  tak go odreagowuje.
  Psycholog spotyka się również z dzieckiem. Rozmawia wtedy o ulubionych zajęciach
  malucha, obserwuje go podczas wykonywania różnych zadań (np. rysowania, układania
  puzzli). Na tej podstawie stara się znaleźć przyczynę problemów.
 3. PRZYCZYNY KŁOPOTÓW
  U małych dzieci często powodem takiego a nie innego zachowania okazują się kłopoty
  ze wzrokiem czy słuchem. Dziecko nie potrafi rozpoznać, że gorzej słyszy, czuje natomiast,
  że jest inne, ale nie potrafi wyjaśnić dlaczego (ucieka więc np. w agresywne zachowania, bo
  nie wie, jak sobie poradzić w danej sytuacji).
  Czasami przyczyną problemów dziecka jest po prostu stres związany z pójściem do
  przedszkola. Bywa, że wtedy nasilają się dziecięce problemy i np. dziecko, które jest dość
  nieśmiałe, zaczyna wstydzić się jeszcze bardziej.
 4.  NA CZYM WIĘC POLEGA POMOC PSYCHOLOGA?
  Psycholog sygnalizuje problem i podpowiada rozwiązania. Ściśle współpracuje
  z wychowawcami. Sposoby, formy i metody pracy z dzieckiem zawsze są omawiane
  z rodzicami. Warto więc posłuchać tego, co o kłopotach dziecka sądzi psycholog. Pozwala to
  rodzicom zobaczyć dziecko z innej strony i jest pierwszym krokiem do pokonania
  problemów.
 5. PSYCHOLOG POMAGA W RÓŻNY SPOSÓB:
  – Organizuje zajęcia grupowe dla dzieci – maluchy poprzez zabawę rozwijają
  inteligencję emocjonalną: poznają emocje oraz sposoby radzenia sobie z nimi, uczą się
  w jaki sposób rozwiązywać konflikty, relaksują się, integrują w grupie
  – Pomaga indywidualnie – zarówno rodzicom, jak i dzieciom. Psycholog prowadzi
  zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, kształcenia specjalnego i wczesnego
  wspomagania rozwoju (dla dzieci z Orzeczeniami i Opiniami Poradni Psychologiczno Pedagogicznej)
  – Służy pomocą rodzicom
  – Współpracuje z wychowawcami.