Rada Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Przedstawiciele Rodziców z grupy Słoneczka

p. Szymon Błaszczyk – Przewodniczący

p. Katarzyna Pawlik

Przedstawiciele Rodziców z grupy Motylki

p. Anna Bielaczek – Przewodn. Komisji Rewizyjnej

p. Agnieszka Wodniok           – Komisja Rewizyjna

Przedstawiciele Rodziców z grupy Biedronki

p. Agnieszka Jeżewska – Skarbnik

p. Marcin Łucki – Za-ca przewodniczącego

Przedstawiciele Rodziców z grupy Krasnale

p. Sabina Gasz

p. Natalia Koczenasz – Sekretarz

p. Barbara Kościańska – Komisja Rewizyjna

Opiekunem Rady Rodziców z ramienia Rady Pedagogicznej Przedszkola jest p. Mirosława Sitko

SKŁADKA ROCZNA NA FUNDUSZ RADY RODZICÓWzatwierdzona na spotkaniu Rady Rodziców w dniu 29.09.2020
WYNOSI NIEZMIENNIE

200 zł od Dziecka

250 zł w przypadku Rodzeństwa

Płatność: w całości lub w ratach: dwóch, czterech lub comiesięcznych – przelewem na konto Rady Rodziców w Baku Spółdzielczym w Orzeszu oddział w Łaziskach Górnych,

nr konta: 35 8454 1066 2004 0021 6241 0001

SKŁADKA JEST OPŁATĄ DOBROWOLNĄ

Wpłata jest dobrowolna, ale ze środków zgromadzonych na koncie Rady Rodziców korzystają WSZYSTKIE DZIECI w formie różnorodnych dodatkowych atrakcji, np. paczki mikołajkowe, na zajączka, uatrakcyjnienie zajęć i imprez przedszkolnych, uroczystości, balu, zakupu nagród, pomocy dydaktycznych, zabawek, w miarę możliwości finansowanie przejazdów, teatrzyki itp.

Rada Rodziców zwraca się z prośbą o regulowanie powyższej składki, ponieważ z funduszu korzystają wszystkie dzieci uczęszczające do naszego przedszkola.

DZIĘKUJEMY – RADA RODZICÓW

Skip to content