Przedstawiamy sposób i zasady realizacji zadań w naszym przedszkolu od 1 września 2020r. w czasie epidemii oraz procedurę postępowania na wypadek podejrzenia lub zakażenia koronawirusem.

Prosimy o zapoznanie się i stosowanie:

1. Zarządzenia nr 021.11.2020 Dyrektora Przedszkola nr 4 im. Krainy Uśmiechu w Łaziskach Górnych z dnia 28 sierpnia 2020r. w sprawie: sposobu realizacji zadań Przedszkola nr 4 im. Krainy Uśmiechu w czasie epidemii

2. PROCEDURA określająca szczegółowe zasady postępowania na wypadek podejrzenia u dzieci i pracowników przedszkola zakażenia koronawirusem i na wypadek zakażenia lub zachorowania na COVID-19 obowiązująca w Przedszkolu nr 4 im. Krainy Uśmiechu w Łaziskach Górnych